Gespecialiseerd in natuurrijke tuinen

Hoveniersbedrijf Sierat

Privacy

Privacyverklaring Hoveniersbedrijf Sierat                                                    

 

Inleiding:

Deze verklaring is van toepassing op alle door Hoveniersbedrijf Sierat geleverde producten en diensten.

 

Hoveniersbedrijf Sierat, gevestigd te Zoetermeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hoveniersbedrijf Sierat verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Hoveniersbedrijf Sierat van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Hoveniersbedrijf Sierat in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

· Voorletters en achternaam

· Geslacht

· Bedrijfsnaam (indien van toepassing)

· Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)

· Telefoonnummer (mobiel en/of vast)

· E-mailadres

Bankgegevens (bij betalingen)

 

Verwerkt Hoveniersbedrijf Sierat ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Hoveniersbedrijf Sierat verwerkt geen  bijzondere persoonsgegevens.

 

Waarom we gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met van Hoveniersbedrijf Sierat, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 

• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

• Om goederen en diensten bij u af te leveren.

• Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Hoveniersbedrijf Sierat. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van Hoveniersbedrijf Sierat. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

 

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.