Gespecialiseerd in natuurrijke tuinen

Hoveniersbedrijf Sierat

Privacy

Privacyverklaring Hoveniersbedrijf Sierat                                                    

Beveiliging

Hoveniersbedrijf Sierat hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Hoveniersbedrijf Sierat heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Hoveniersbedrijf Sierat toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Hoveniersbedrijf Sierat gebruik maakt van de diensten van derden, zal Hoveniersbedrijf Sierat in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Hoveniersbedrijf Sierat u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@sierathoveniers.nl.

 

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via info@sierathoveniers.nl.

 

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 22-5-2018