Natuur en Milieu

Om onderhoud aan de tuin te beperken, maar toch een mooie tuin te houden, is het belangrijk dat er in de tuin een natuurvriendelijk evenwicht ontstaat.

Hierbij zorgen gezonde planten, een goed bodemleven en nuttige dieren ervoor dat onkruid, ziekten en plagen geen grote schade aan kunnen richten.

Dit wordt bereikt door een goede plantkeuze, een goede bodemverzorging en het creëren van de beste leefomstandigheden (bijvoorbeeld een natuurlijke vijver)voor nuttige dieren. Het gebruik van kunstmest en gifstoffen werkt dit tegen.

Bij harde materialen wordt zoveel mogelijk duurzaam hout (Douglas of FSC) of duurzame (half)verharding toegepast. Indien dit aansluit bij de wens van de klant kan er vaak ook veel materiaal worden hergebruikt. Dit bespaart zowel kosten als het milieu.

Vaak kan, op bepaalde plekken in de tuin, halfverharding (bijvoorbeeld grind, boomschors of gravier d’or) worden gebruikt. Halfverharding laat regenwater doordringen in het grondwater en helpt hiermee verdroging van de tuin tegen te gaan.

De combinatie van de juiste (hoeveelheid) verharding, en een goede plantkeuze zorgt ervoor dat het slechts in uitzonderlijke gevallen nodig is om de tuin te besproeien.