Tuinreservaten

De naam Tuinreservaten is geïntroduceerd door het Vara programma Vroege Vogels. Doel van dit initiatief is om de verstening van de tuinen in Nederland een halt toe te roepen, en de tuinen aantrekkelijker te maken voor dieren.

Een tuinreservaat voldoet aan 7 van de 11 volgende kenmerken:

 • Er is een vijver met geleidelijke oever of een andere drink– of badplaats;
 • Er zijn struiken en bomen met vruchten, bessen en noten;
 • Er is zo min mogelijk bestrating;
 • Er zijn klimplanten en struiken met doornen naast of tegen de gevel;
 • Er is een natuurlijke beschutting en omheining waar egels onderdoor kunnen;
 • Er is een soortenrijke beplanting met structuur;
 • Er worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt;
 • Er wordt niet gesnoeid in het broedseizoen (15 maart t/m 15 juli);
 • Er is een composthoop;
 • Er zijn rommelhoekjes en takkenhopen;
 • Er zijn nestkastjes voor vogels, zoogdieren en insecten.

Het is zeker niet nodig om alle bovenstaande zaken op te pakken; het geeft echter wel een goed handvat.

Voor meer informatie, kijk op: Tuinreservaten.